Inhoud

Getagd in

Heeft je stagiair een arbeidsovereenkomst?

Stageovereenkomsten vertonen doorgaans kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Als docent en jurist arbeidsrecht wordt aan mij wel eens de vraag gesteld waar een werkgever op moet letten bij het aanbieden van een stageovereenkomst. Hieronder een paar punten om in de gaten te houden.

Rechtszekerheid

Meestal kom je als werkgever niet voor verrassingen te staan. De rechtszekerheid verzet zich namelijk in het algemeen ertegen dat de ene overeenkomst (bijvoorbeeld een stageovereenkomst) geruisloos wordt vervangen door een andere overeenkomst (de arbeidsovereenkomst). Een stageovereenkomst heeft immers een geheel ander karakter. Zowel de werkgever als de stagiair is er immers bij gediend dat duidelijk is vanaf welk moment een wijziging tot stand komt, zodat zij niet overvallen kunnen worden met ongewenste of niet voorziene consequenties.
 

Verschil tussen een stage- en een arbeidsovereenkomst

Kort samengevat: volgens vaste jurisprudentie kan een overeenkomst als stageovereenkomst worden aangemerkt als de activiteiten van de stagiair overwegend gericht zijn op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring, met het oog op de voltooiing van een opleiding. De Hoge Raad zegt hierover het volgende: “Bij de toetsing of een rechtsverhouding beantwoordt aan de criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien”. Met andere woorden: is er sprake van reële arbeid? De toets ziet er als volgt uit:

  • Wordt er voldaan aan de elementen: loon, arbeid en gezag? Lees hierover meer in onze blog over het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht.
  • Welke rechten en plichten hadden partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen?
    Op welke wijze hebben partijen uitvoering gegeven aan hun rechtsverhouding?
  • Niet één enkel kenmerk is beslissend, maar de verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden, worden in hun onderling verband bezien.

 

Wanneer is een stageovereenkomst toch een arbeidsovereenkomst?

Als werkgever moet je voorkomen dat de stageovereenkomst bij de uitvoering niet overeenkomt met de criteria van de arbeidsovereenkomst. Voorbeeld: het toekennen van een (te) hoge stagevergoeding kan een aanwijzing zijn dat de werkzaamheden gericht zijn op productie in plaats van het leerelement. De mate van productiviteit is in dit kader niet relevant. Indien er geen verplichting tot het betalen van loon in de overeenkomst is opgenomen dan kan het omgekeerde het geval zijn. Zoals eerder is vermeld is niet één enkel kenmerk beslissend.
 

Staken van de opleiding: einde van de stageovereenkomst?

Als werkgever denk je dat als een stagiaire haar opleiding staakt, de (stage)overeenkomst ook eindigt. Het tegendeel is echter waar. De rechter oordeelde op 15 februari 2018 dat de (stage)overeenkomst als een arbeidsovereenkomst was aan te merken. De opzegging van de werkgever werd vernietigd. Waarom oordeelde de rechter dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst? De rechter beoordeelde de werkzaamheden van de stagiaire, deze werkzaamheden mocht zij vanaf de eerste dag zelfstandig uitvoeren. Daarnaast waren er geen leerdoelen geformuleerd, draaide zij net als de andere werknemers mee in het rooster en bleek niet dat zij structureel begeleid werd. In deze zaak was er sprake van reële arbeid in plaats van activiteiten ter uitbreiding van eigen kennis en ervaring. Er was weliswaar een ontbindende voorwaarde in de (stage)overeenkomst opgenomen, maar deze voorwaarde voldeed niet aan de vereisten. Hierdoor kon de werkgever geen beroep op de ontbindende voorwaarde doen.
 

Heb jij als werknemer of werkgever vragen over de overeenkomst met je stagiair?

Boek dan direct via deze link een 30 minuten brainstormsessie met onze arbeidsrecht professional om antwoorden te krijgen op al je vragen! Heb je een vraag over deze blog? Neem contact met ons op!

Share
Auteur

Tessa staat bekend als een juriste met hart voor de zaak. Tessa helpt werknemers, werkgevers en HR afdelingen met arbeidsrechtelijke kwesties. Zo kan zij nieuwe arbeidsovereenkomsten voor je opstellen, maar ook bestaande documenten voor je nakijken. Wat Tessa ook graag doet is je hele afdeling doorspitten op zoek naar arbeidsrechtelijke valkuilen om vervolgens je risico’s volledig af te dichten.
Meer artikelen
Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?