AVG

Tot wel 20 miljoen euro boete onder de AVG! Je hebt er vast al van gehoord, 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving van de AVG van kracht. Speciaal voor onze lezers, bloggers/vloggers, webshop houders en zakelijke dienstverleners hebben wij deze blog geschreven. Lees daarom snel verder en check of jij aan deze nieuwe AVG regels voldoet!

Alles over algemene voorwaarden

Wanneer heb ik algemene voorwaarden nodig?

Iedere ondernemer die zaken gaat doen met een andere partij (consument of ondernemer) heeft algemene voorwaarden nodig. Ongeacht de rechtsvorm van een onderneming. Algemene voorwaarden bepalen vanaf dag 1 jouw regels en fungeren als vangnet in een mogelijk geschil met de wederpartij.

Wat staat er allemaal in?

In de algemene voorwaarden staan punten genoemd aangaande de offerte, betalingen, levertijden, transport, levercondities, eigendomsvoorbehoud, garantie, aansprakelijkheid, incassokosten, vertragingsrente, rechtsforumkeuze en de duur van de overeenkomst. Kortom, alles wat beide partijen moeten weten, maar waar je niet over wil onderhandelen. Daarom staat het al vast in de algemene voorwaarden. Door het in de algemene voorwaarden op te nemen staan deze punten al ‘vast’. Dit bespaart een hoop tijd, schept duidelijkheid en voorkomt conflicten.

Ik heb algemene voorwaarden van internet geplukt, mag dat?

Dat mag als ze rechtenvrij zijn, maar handig is het niet. De voorwaarden dienen aan te sluiten bij wat je doet en te passen bij je bedrijfsvoering. Het opstellen van algemene voorwaarden is maatwerk van gekwalificeerde juristen om er voor te zorgen dat je juist ingedekt wordt, en niet de dupe wordt van je eigen regels.

Zijn algemene voorwaarden niet ook een contract?

Een veelgehoorde vraag bij Miss Legal! En inderdaad, door het accepteren van algemene voorwaarden verbinden partijen zich inderdaad aan bepaalde regels. Zo kun je met algemene voorwaarden bijvoorbeeld afspreken waar een eventueel juridisch geschil wordt uitgevochten, of hoelang je dat net aangeschafte rokje nog kunt ruilen in de winkel. Algemene voorwaarden zien echter nooit op het ‘kernbeding’, maar gaan altijd over ‘bijzaken’. Bij een koopovereenkomst is het afspreken van de prijs dan ook geen algemene voorwaarde. Het is immers de kern van de overeenkomst. Algemene voorwaarden, zoals leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om deel uit te maken van meerdere overeenkomsten. Webshops hanteren bijvoorbeeld bij iedere klant dezelfde algemene voorwaarden, terwijl elke klant een andere bestelling plaatst.

Voor contracten gelden andere regels

Ook voor de geldigheid en het vernietigen van algemene voorwaarden gelden andere regels dan voor overeenkomsten. Algemene voorwaarden voor een webshop gelden als de consument deze redelijkerwijs heeft kunnen inzien. Een (koop)overeenkomst zelf wordt minder makkelijk gesloten. Daar is een echte ‘wil’ voor nodig. Ontbreekt deze wil, bijvoorbeeld omdat de consument heeft gedwaald, dan kan de consument de overeenkomst vernietigen. Algemene voorwaarden zijn alleen te vernietigen als deze ‘onredelijk bezwarend’ zijn, of niet aan de informatieplicht is voldaan. Maar wat is onredelijk? In de wet zijn een ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst te vinden van bepalingen die in ieder geval of mogelijk onredelijk zijn (zie art. 6:236-237 BW). Een ondernemer mag niet afwijken van de ‘dwingend rechtelijke bepalingen’ in de wet. Dit betekent dat door de wet eisen worden gesteld aan algemene voorwaarden, waar door de ondernemer niet vanaf mag worden geweken.

Hoe moet ik ze aan mijn klant verstrekken?

Als je algemene voorwaarden hebt, dan wil je dat deze deel uitmaken van de overeenkomst met je klant of partner. Maar algemene voorwaarden zijn alleen geldig als je ze uitdrukkelijk van toepassing verklaart bij het aangaan van de overeenkomst, en dat kan bewijzen. In een winkel kan dit bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden op de kassabon te drukken. Online moet de afnemer de algemene voorwaarden kunnen accepteren en opslaan. In een schoonheidssalon, door uitgeprinte algemene voorwaarden te laten paraferen. Of per mail, door ze mee te sturen met de offerte of prijsopgave en in de offerte te vermelden dat de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Mocht daarna tot een conflict komen, dan zijn je algemene voorwaarden in ieder geval geldig. Als de wederpartij geen algemene voorwaarden heeft gekregen, kan hij/zij zeggen dat de voorwaarden niet gelden. Het is dan aan de ondernemer om te bewijzen dat er wél aan de informatieplicht was voldaan. Verwijs daarom niet alleen naar je algemene voorwaarden, maar laat de wederpartij de algemene voorwaarden ook accepteren. Vandaar dat op webshops vaak wordt gevraagd om een hokje aan te vinken. Een hokje vooraf aanvinken mag niet.

Wij gebruiken Moneybird als boekhoudsoftware, daar moet de wederpartij daadwerkelijk de offerte (digitaal) ondertekenen, waarbij we ook de voorwaarden automatisch laten meezenden. Door onze offerte te accepteren, accepteren onze cliënten ook onze algemene voorwaarden. Als je een bestelling plaatst via Miss Legal webshop, dan kan je onze voorwaarden online accepteren (vinkje zetten), maar ook opslaan.

Welke algemene voorwaarden zijn geldig, die van mij of van de wederpartij?

Stel je voor dat in jouw algemene voorwaarden staat dat er binnen 30 dagen betaald moet worden, terwijl in de voorwaarden van je wederpartij een betalingstermijn van 40 dagen wordt gehanteerd. Wiens voorwaarden gelden er dan? Als richtlijn geldt dat de partij die het aanbod doet de algemene voorwaarden mag stellen die voor de overeenkomst gelden. De wederpartij kan die voorwaarden natuurlijk wel afwijzen, maar dat zegt niet dat zijn voorwaarden dan wel gelden. De partijen kunnen hier natuurlijk wel over onderhandelen. Als er niet is onderhandeld gelden de voorwaarden van de ondernemer die het aanbod doet. Een clausule in de algemene voorwaarden waarin de algemene voorwaarden van een wederpartij worden afgewezen is ongeldig.

Kan ik mijn algemene voorwaarden wijzigen?

Ja, dat kan. Maar alleen als de ondernemer een mogelijkheid tot wijziging in de algemene voorwaarden had opgenomen. Vervolgens moet de ondernemer de gewijzigde voorwaarden opsturen naar de wederpartij. Een mededeling – bijvoorbeeld op de website – dat de algemene voorwaarden zijn veranderd is niet voldoende. Hoewel het niet expliciet in de wet staat, gaan veel juristen ervan uit dat gewijzigde algemene voorwaarden op dezelfde manier moeten worden verstrekt als bij het sluiten van de overeenkomst. Dus uitgeprint op papier of digitaal (en op te slaan als PDF). Heb je je algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (wat trouwens niet verplicht is)? Stuur dan ook de KvK een nieuwe set (en niet alleen de wijzigingen).
Als de nieuwe algemene voorwaarden ongunstig(er) zijn voor de consument, kan de consument de algemene voorwaarden afwijzen of de overeenkomst direct ontbinden. Door de algemene voorwaarden te wijzigen kan de prestatie waarvoor de overeenkomst is aangegaan immers wezenlijk veranderen. Dit is door de wet aangemerkt als een mogelijk ‘onredelijk bezwarend’ en staat op de ‘grijze lijst’ in de wet. Consumenten kunnen de overeenkomst niet ontbinden als je een hele goede reden hebt om de wijzigingen te moeten doorvoeren en de wijzigingen geen wezenlijke afwijking opleveren.

Wat zijn mijn risico’s als ik geen algemene voorwaarden heb?

Ondernemers zijn niet verplicht om algemene voorwaarden te hebben. Wie geen algemene voorwaarden heeft, maakt het zichzelf echter onnodig lastig. Wie geen eigendomsvoorbehoud opneemt in de algemene voorwaarden, vist naast het net bij het faillissement van een klant. Met een eigendomsvoorbehoud bepaal je namelijk dat de eigendom van een product bij levering pas overgaat op de klant als er ook is betaald. Mocht de klant failliet gaan vóór betaling, dan kun je door het eigendomsvoorbehoud de levering terugvragen bij de curator. Had je dit niet in de algemene voorwaarden opgenomen, dan kun je naar je geld én levering wel fluiten.
Ook de eerder genoemde forumkeuze kan van pas komen als zaken uiteindelijk niet zo lopen als gepland. Door in de algemene voorwaarden een forumkeuze te maken, staat vast waar een eventuele rechtszaak plaatsvindt. In principe geldt namelijk – zonder forumkeuze – dat je iemand moet dagvaarden in diens woonplaats. Maar wat nu als jouw wanbetaler in het buitenland woont? Door een forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden op te nemen (bijvoorbeeld jouw eigen woonplaats), voorkom je dat jij straks hoge kosten moet maken (en zal jouw wanbetaler snel willen schikken).
Tot slot kun je ook een beding over intellectuele eigendomsrechten opnemen in je algemene voorwaarden. Te denken valt aan de situatie waarbij je een freelancer inhuurt om het logo voor jouw bedrijf te ontwerpen. De auteursrechten op het logo komen dan in principe aan de freelancer toe. De meeste ondernemers zullen echter zelf alle rechten op het logo willen hebben. Je kunt dan in de algemene voorwaarden afspreken dat alle intellectuele eigendomsrechten aan jou toekomen.

Wat zijn de voordelen van algemene voorwaarden?

  • Je klanten zijn op de hoogte van jouw regels;
  • Er bestaat duidelijkheid tussen jou en jouw klant;
  • Het bespaart onderhandelingstijd;
  • Het voorkomt conflicten;
  • Je risico’s worden beperkt;
  • Je intellectuele eigendomsrechten zijn gewaarborgd;
  • Het geeft je meer zekerheid op het moment van onzekerheid;
  • Het is goed voor de zakelijke reputatie van je onderneming.

Heb jij nog geen algemene voorwaarden?

Het opstellen van een nieuwe set algemene voorwaarden kost bij ons € 477,95 incl. btw. Twijfel je of je bestaande algemene voorwaarden nog uptodate zijn? Dan kunnen we deze voor je controleren. Neem hiervoor contact met ons op!

Actie

Wat kan Miss Legal voor je doen?


Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?