Het relatieproces kan in verschillende fasen worden ingedeeld: het moment dat je met je partner gaat samenwonen ('de samenlevingsfase'), de fase dat je gaat trouwen ('de huwelijksfase') en het moment dat je afscheid van elkaar neemt ('de bye-bye fase'). In elke fase kun je met andere vragen worden geconfronteerd. Wij geven bij iedere fase een paar voorbeeldvragen. Voor alle vragen kun je bij Miss Legal terecht en bij sommigen doorklikken naar de desbetreffende blog.

Er is niets voor jullie geregeld

Deze informatie is van belang voor eenieder die overweegt om samen te gaan wonen – of nu al samenwoont in Nederland. Als jullie gaan samenwonen is er geen wettelijke regeling van toepassing zoals de gemeenschap van goederen bij trouwen. Ook de wijze waarop jullie beiden bijdragen aan het huishouden is niet automatisch geregeld. Verder is er geen alimentatieregeling bij het verbreken van de relatie. Kortom, bij het samenwonen, uit elkaar gaan of overlijden is er geen regelgeving waar jullie op terug kunnen vallen. Willen jullie deze belangrijke zaken voor elkaar regelen, dan kunnen jullie een samenlevingsovereenkomst sluiten.  Lees meer over samenwonen in deze blog.

Regel het in een samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingsovereenkomst is een vastlegging van afspraken tussen partners die (zijn) gaan samenwonen. De samenlevingsovereenkomst regelt zowel de gerechtigheid tot het vermogen tijdens de samenwoning, als ook bij het verbreken van de samenwoning. Daarnaast kunnen in een samenlevingsovereenkomst bijvoorbeeld ook afspraken worden opgenomen over alimentatie na het verbreken van de relatie. Het lijkt misschien erg zakelijk en onpersoonlijk om een samenlevingsovereenkomst aan te gaan, maar het nu regelen kan later problemen voorkomen. Een samenlevingsovereenkomst kan je laten opstellen door een notaris. Met een voorbeeld samenlevingscontract kan je alvast kijken welke zaken jullie moeten regelen. Vervolgens kan je de door jullie ingevulde samenlevingsovereenkomst door de ML notaris of advocaat/mediator laten reviewen. Sommige instanties zoals de belastingdienst, pensioenfondsen en verzekeraars verbinden aan het hebben van een samenlevingscontract bepaalde rechtsgevolgen. Je moet dan vaak wel eerst een afschrift van de akte of een notariële verklaring tonen.

Fiscaal partnerschap

Als je samenwoont, ben je wellicht elkaars fiscale partner. Als je een fiscale partner hebt, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of juist terug krijgen. Daarom is het van belang om te weten wanneer je een fiscale partner hebt of dat zelf bent. Als fiscale partner wordt in ieder geval aangemerkt;

 1. de echtgenoot/geregistreerd partner;
 2. de twee meerderjarigen die een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan én ingeschreven staan op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie.

Stel, je woont samen in een huurwoning zonder notarieel samenlevingscontract, in principe is er dan geen sprake van fiscaal partnerschap. Koop je gezamenlijk een woning of krijgen jullie een kindje dan ben je ineens wel een fiscale partner.

 

Kinderen krijgen tijdens samenwonen (zonder getrouwd te zijn)

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen trouwen voordat zij kinderen nemen. Wat zijn de juridische stappen voor het krijgen van kinderen tijdens samenwonen?

Stap 1: Erken het kind.

Dat de moeder de ouder van het kind wordt staat vast. Dit geldt niet altijd voor de vader van het kind. Als de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, is de man/partner van de vrouw wel automatisch de vader. Anders is dit niet zo en moeten jullie naar de gemeente om het kind te erkennen. Jullie moeten dit samen doen, omdat de moeder toestemming voor de erkenning moet geven. Je kunt zowel voor als na de geboorte de erkenning regelen. Bij de erkenning moeten jullie ook meteen een achternaam opgeven. Broertjes of zusjes krijgen dezelfde achternaam.

Werkt de moeder niet mee aan de erkenning? Neem dan contact met ons op.

Stap 2: Bespreek met elkaar de relatie na de geboorte.

Bijvoorbeeld over hoe de kosten van de kinderen worden verdeeld, welke opvoedstijl jullie willen hanteren en wanneer en hoe jullie tijd voor elkaar maken (oppas). Een professional zoals een mediator kan jullie helpen om deze uitgangspunten in een plan te zetten.

Stap 3: Regel het gezamenlijke gezag.

Het ouderlijke gezag houdt in dat je zeggenschap hebt over belangrijke beslissingen over je kind, zoals schoolkeuze en medische beslissingen. De moeder heeft in ieder geval het gezag. Gezamenlijk gezag aanvragen kan pas na de geboorte en de vader heeft weer de toestemming van de moeder nodig. Het gezamenlijke gezag aanvragen kan online.

Stap 4: Regel je zaken financieel/fiscaal goed

Als ouder kan je aanspraak maken op allerlei potjes, zoals kinderbijslag (aan te vragen bij de SVB) kinderopvangtoeslag (aan te vragen bij de Belastingdienst) en kindgebonden budget (aan te vragen bij de Belastingdienst). Vraag deze potjes tijdig aan en regel jullie financiële relatie goed. Vergeet niet dat als je samen een kind hebt, je als fiscaal partner wordt gekwalificeerd. Dit kan ook weer bepaalde belastingvoordelen opleveren. Let even op dat jullie wel op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Stap 5: Regel je zaken in geval van overlijden.

Als jullie niet zijn getrouwd, er is geen testament en een van jullie komt te overlijden, is jullie kind jullie erfgenaam. Dit houdt in dat de nalatenschap door jullie kind op een door de wet voorgeschreven wijze moet worden afgehandeld (vereffend). Als jullie kind nog minderjarig is, is dit natuurlijk een lastig punt. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind (de nog levende ouder) kan dit namens het kind op zich nemen. Maar stel dat jullie in een koopwoning wonen die alleen op naam van de overleden ouder staat? Dan zou het kind die woning ook erven. Wat is dan de positie van de levende ouder? Die zal de woning dan over moeten nemen, met alle fiscale nadelen van dien die je voor het overlijden al had kunnen opvangen. Door in gemeenschap van goederen te trouwen wordt de woning bijvoorbeeld zonder fiscale gevolgen gezamenlijk eigendom. Of door de andere ouder als erfgenaam van de woning in het testament op te nemen worden er ook lagere belastingtarieven gehanteerd. En wat als jullie onverhoopt samen komen te overlijden? Wie zorgt dan voor het kind? Het is goed om hierbij stil te staan en dit te regelen in een testament.

 

Testament

Ook als jullie geen kinderen hebben, is het advies om samen na te denken over wat er gebeurt als een van jullie komt te overlijden. De partner, die geen medehuurder is van een huurhuis waar jullie in samenwonen, mag bijvoorbeeld nog zes maanden na het overlijden van zijn/haar partner de huur voortzetten. Als de partner ook de huur wil voortzetten na deze zes maanden, dan kan de partner dat proberen onderling met de verhuurder te regelen of anders via de rechter. Bij een (gezamenlijke) koopwoning ligt het anders. Hebben jullie elkaar niet benoemd tot erfgenaam in een testament, dan vererft de woning naar de wettelijke erfgenamen van de erflater en staat je partner wellicht op straat of wordt hij of zij gedwongen tot verkoop van zijn of haar aandeel in de woning.

 

Door een samenlevingsovereenkomst met een verblijvingsbeding en/of overnamebeding voor de woning (of andere zaken) kunnen dit soort problemen worden voorkomen. De combinatie van een samenlevingsovereenkomst en een testament geeft nog meer mogelijkheden om jullie wensen vast te leggen.

 

To do:

Laat je adviseren over de (juridische) consequenties door Miss Legal. Je kan via ons een brainstormsessie boeken met advocaat / mediator familierecht die jullie informeert over zaken als uit elkaar gaan, kinderen krijgen en boedelverdeling. Een fiscaal jurist kan jullie adviseren over financiële en fiscale gevolgen van samenwonen en uit elkaar gaan. Notaris kan vervolgens de samenlevingsovereenkomst en testament met jullie bespreken en opmaken.

Vergeet ook niet om eens in de paar jaar jullie samenlevingsovereenkomst nog eens uit die onderste la te halen om te kijken of deze nog up to date is. Een verouderde samenlevingsovereenkomst kan voor vervelende verrassingen zorgen!

 

Actie

Wat kan Miss Legal voor je doen?


Neem contact met ons op voor al jouw juridische vragen. Bij ons krijg je eerst een gratis five-minute advice met tips wat je zelf kunt doen en een prijsopgave voor wat wij voor jou kunnen betekenen. Onze familierechtadvocaten en notarissen kunnen jou helpen met de volgende kwesties:

 • Herberekenen van partner- en kinderalimentatie
 • Adopties en naamswijzigingen
 • Internationale kinderontvoeringen en verhuiskwesties
 • Omgangsregelingen
 • Ouderlijk gezag/voogdij
 • Vaderschap
 • Erfrechtelijke kwesties
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Adoptie
 • Wijziging voor- of achternaam
 • En alle overige familiezaken
Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?