Geen leuk onderwerp, maar wel belangrijk. Wat staat je nabestaanden te wachten als jij komt te overlijden en wat staat jou te wachten als je partner of je ouder(s) komt/komen te overlijden. Bereid je goed voor zodat je het voor jezelf en je familieleden goed kunt regelen en of achterlaten.

Testament

Als jullie getrouwd zijn en er is geen testament en een van jullie komt te overlijden, is jullie kind jullie erfgenaam. Dit houdt in dat de nalatenschap door jullie kind op een door de wet voorgeschreven wijze moet worden afgehandeld (vereffend). Als jullie kind nog minderjarig is, is dit natuurlijk een lastig punt. De wettelijk vertegenwoordiger van het kind (de nog levende ouder) kan dit namens het kind op zich nemen.

Maar stel dat jullie in een koopwoning wonen die alleen op naam van de overleden ouder staat? Dan zou het kind die woning ook erven. Wat is dan de positie van de levende ouder? Die zal de woning dan over moeten nemen, met alle fiscale nadelen van dien die je voor het overlijden al had kunnen opvangen.

Door in gemeenschap van goederen te trouwen wordt de woning bijvoorbeeld zonder fiscale gevolgen gezamenlijk eigendom. Of door de andere ouder als erfgenaam van de woning in het testament op te nemen worden er ook lagere belastingtarieven gehanteerd.

En wat als jullie onverhoopt samen komen te overlijden? Wie zorgt dan voor het kind? Het is goed om hierbij stil te staan en dit te regelen in een testament. Genoeg vragen om over na te denken en te bespreken met de notaris, advocaat en/of mediator.

 

Executeur benoemen

Vaak wordt in het testament de partner of een van de kinderen benoemd tot executeur. Een executeur heeft eigenlijk de taak om de nalatenschap af te wikkelen. Is er geen executeur, dan moeten de erfgenamen dit samen op zich nemen. Op het moment van overlijden is het de vraag of de tot executeur gekozen persoon hiertoe in staat of bereid is. Je kan dit ondervangen door een tweede iemand aan te wijzen als alternatief. Denk ook eens na over een professionele executeur. Vaak kan iemand van buitenaf de afwikkeling van de nalatenschap een stuk makkelijker maken.

Testament in combinatie met huwelijkse voorwaarden

 

Let erop dat het testament en bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden of de samenlevingsovereenkomst goed op elkaar aansluiten. Is dit niet het geval, dan loop je het risico dat bepaalde wensen niet zo kunnen worden uitgevoerd als jij zou willen.

 

Waarom is het hebben van een testament belangrijk?

Erfenissen zijn vaak een bron van discussies. Dit kun je proberen te voorkomen door je wensen vast te leggen in een testament. Denk ook goed na wie er voor je kinderen moeten gaan zorgen na een eventueel overlijden. Een testament heeft naast juridische vaak ook fiscale gevolgen. Bij het opstellen van een testament wordt vaak gekeken naar de fiscaal meest voordelige manier. Uiteraard hoeft dit niet de (enige) leidraad te zijn voor je testament. Laat je dus niet alleen adviseren door een notaris maar betrek hier ook een fiscalist bij. Vergeet ook niet om eens in de paar jaar je testament nogmaals uit die onderste la te halen om te kijken of het nog up to date is en of deze aangepast moet worden. Een verouderd testament kan voor vervelende verrassingen zorgen!

De notaris die een testament heeft opgemaakt, registreert het testament in het centraal testamentenregister in Den Haag. Na het overlijden van iemand kan bij dit register navraag worden gedaan door een nabestaande naar het bestaan van een testament. Dit kan een nabestaande zelf doen, maar dat kan ook iedere willekeurige notaris doen in opdracht van een nabestaande. Voor meer informatie zie www.notaris.nl/centraal-testamentenregister.

Uit dit register blijkt of er een testament is gemaakt en zo ja, wanneer en bij welke notaris. Bij die notaris, of zijn opvolger, kan om een afschrift worden gevraagd. Let wet, de inhoud van het testament kan ertoe leiden dat je geen inzicht krijgt of gedeeltelijk.

Het is aan de opdracht die een notaris krijgt in hoeverre hij bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken is. De opdracht kan beperkt zijn tot bijvoorbeeld uitzoeken of er een testament is of het opstellen van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele. Maar de opdracht kan ook ruimer zijn. Als een notaris de opdracht krijgt om als boedelnotaris op te treden dan heeft hij een actieve rol bij de afwikkeling.

 

 

Overlijden partner of ouder

 

Wat moet er geregeld worden na een overlijden van een partner of ouder?

De Rijksoverheid kan je aan de hand van een vragenlijst helpen met het maken van een persoonlijke checklist. Op de checklist staan de zaken opgesomd die geregeld moet worden na een overlijden van een partner of een ouder. Er worden maximaal 12 vragen gesteld. Je hoeft de antwoorden niet zelf in te typen. Eenvoudig kan worden aangeklikt wat van toepassing is. Als alle vragen zijn beantwoord worden de te regelen zaken per categorie weergegeven en de lijst kan als pdf worden gedownload. Categorieën zijn onder meer: de uitvaart, belastingen, de erfenis en de administratie. De vragenlijst is anoniem. Er hoeven geen persoons- of contactgegevens te worden ingevuld.

De link naar de vragenlijst om de checklist te maken vind je hier

Mocht je zelf te maken krijgen met een overlijden van een dierbare en je hebt advies nodig of er is een geschil over de afwikkeling van de nalatenschap, dan kan de erfrechtspecialist- of mediator van Miss Legal je helpen.

De 5 stappen na het overlijden van je ouder

Je ouder is overleden. Hij of zij heeft helemaal niets geregeld. Je hebt geen idee waar je moet beginnen. Wat zijn je rechten en plichten? Hier vindt u de eerste stappen die je moet nemen.

 1. Doe niets overhaast. Het is belangrijk dat je geen zogenoemde “daad van aanvaarding” verricht. Met een daad van aanvaarding accepteer je de nalatenschap, ook als hier alleen maar schulden in zitten. Een daad van aanvaarding kan al zijn als je spullen uit de woning van je ouder haalt. Het is verstandig dat je de nalatenschap beneficiair aanvaardt. Dit moet je doen met een verklaring op de rechtbank. Je geeft eigenlijk aan dat je de erfenis alleen accepteert als er sprake is van een positief saldo (de bezittingen zijn groter dan de schulden). Je hebt hiervoor een overlijdensakte nodig. Die kan je opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je ouder is overleden. Meer informatie vind je hier.
 2. Controleer in het Centraal Testamentenregister of je ouder een testament heeft opgesteld. Indien er een testament is, dan kan het zijn dat hierin is aangegeven wie de nalatenschap dient af te wikkelen, zoals een executeur.
 3. Regel verder alleen de zaken die echt niet kunnen wachten. Dit zijn bijvoorbeeld het het voldoen van de uitvaartkosten en het inventariseren en opzeggen van abonnementen.
 4. Regel de uitvaart. Controleer of je ouder een begrafenisverzekering heeft. Mocht je ouder geen administratie hebben waarin je dit kunt vinden, dan kan je de bankafschriften nagaan. Je kunt ook dit register raadplegen. Wat als er geen verzekering is en niemand de uitvaart regelt? Dan neemt de gemeente dit op zich. Echter, de gemeente kan deze kosten verhalen op de kinderen. Het is dan ook raadzaam om de begrafenis zelf te regelen als je de kosten zo laag mogelijk wil houden.
 5. Schakel hulp in van bijvoorbeeld de notaris of een advocaat om je te adviseren inzake de afwikkeling van de nalatenschap om te voorkomen dat je fouten maakt. De notaris kan je bijvoorbeeld helpen aan een verklaring van erfrecht, waarmee u weer bepaalde zaken kunt regelen.

 

Actie

Wat kan Miss Legal voor je doen?


Neem contact met ons op voor al jouw juridische vragen. Bij ons krijg je eerst een gratis five-minute advice met tips wat je zelf kunt doen en een prijsopgave voor wat wij voor jou kunnen betekenen. Onze familierechtadvocaten en notarissen kunnen jou helpen met de volgende kwesties:

 • Herberekenen van partner- en kinderalimentatie
 • Adopties en naamswijzigingen
 • Internationale kinderontvoeringen en verhuiskwesties
 • Omgangsregelingen
 • Ouderlijk gezag/voogdij
 • Vaderschap
 • Erfrechtelijke kwesties
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Adoptie
 • Wijziging voor- of achternaam
 • En alle overige familiezaken
Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?