{:en}Of het nou als particulier of als ondernemer is: we hebben allemaal wel eens te maken met de overheid. Soms kunnen we er niet omheen, soms zoeken we het zelf op. Bijvoorbeeld als we een vergunning aanvragen voor ons bedrijf of een privésitatie (denk maar eens aan een uitbouw). Maar wat doe je als je het niet eens bent met een besluit van de overheid?
{:}

Soort besluit

De eerste vraag die je moet stellen is, om wat voor een soort besluit gaat het? Een besluit gericht tegen jou persoonlijk of tegen jouw bedrijf (bijvoorbeeld je vergunning is afgewezen of je buren gaan zo verbouwen dat je de zon wel kan vergeten in je tuin). Of ben je het niet eens met een besluit van “algemeen belang” zoals de inrichting van je (woon)omgeving?

Je hebt meer rechten en mogelijkheden dan je vaak in eerste instantie denkt! Rechtsbescherming is goed geregeld in de Algemene wet bestuursrecht, maar waar begin je?

Nadat duidelijk is om wat voor soort besluit het gaat zijn er de volgende drie mogelijkheden:

Bezwaarschrift

Tegen een besluit waar jij in elk geval “belanghebbende” bent, kan je bezwaar maken. Dit kan een besluit tegen jou persoonlijk zijn of tegen jouw bedrijf. Maar ook als er een besluit wordt genomen waarin jij (aantoonbaar) nadeel kan ondervinden. In je bezwaarschrift geef je aan dat je het niet eens bent met een besluit of de manier waarop het besluit tot stand gekomen is. Vaak mag je dat komen toelichten bij een onafhankelijke commissie.

Wob verzoek

Als je informatie wenst van de overheid omtrent haar handelen, kan je een Wob verzoek indienen. Overheidsinformatie is altijd openbaar en voor iedereen beschikbaar, tenzij de wet bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens in het geding komen.

Zienswijze

Als er een besluit wordt genomen, zoals je deze vaak in de plaatselijke krantjes ziet staan, kan jij je mening (zienswijze) op geven. Een voorwaarde is dat het besluit nog in concept is. Vind je bijvoorbeeld een groot industrieterrein achter jouw deur niet zo’n goed idee, kan je jouw zienswijze indienen, waar de overheid rekening mee zal moeten houden in het uiteindelijke besluit.

Actie

Wat kan Miss Legal voor je doen?


Kom je er niet uit met de overheid? Schakel dan direct Miss Legal in voor hulp via onze contactformulier! Op basis van jouw verzoek, zullen wij je laten weten wat de kosten zijn voor onze hulp.

Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?