Hieronder lees je alle nodige info over ontslag, wat je zelf kunt doen, en hoe wij jou kunnen helpen.

beëindigingsovereenkomst

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Het is een overeenkomst die je van je werkgever overhandigd krijgt, met als doel om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. In deze beëindigingsovereenkomst, ook bekend als vaststellingsovereenkomst  (vso), worden afspraken neergelegd omtrent de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Hierbij kun je onder andere denken aan de volgende afspraken: de datum wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt, tot wanneer je de laptop en/of telefoon mag gebruiken, outplacement, vergoeding van de kosten, etc. De overeenkomst komt rechtsgeldig tot stand indien beide partijen met de inhoud van de beëindigingsovereenkomst hebben ingestemd. Op het moment dat je een beëindigingsovereenkomst tekent gaat er een bedenktermijn van veertien dagen of eenentwintig dagen (ingeval er geen bedenktermijn in de beëindigingsovereenkomst is opgenomen) in. Indien de inhoud van de beëindigingsovereenkomst niet correct is dan loop je het risico dat je geen recht hebt op een WW-uitkering.

 

Onder druk een beëindigingsovereenkomst getekend?

Ben je bijvoorbeeld ziek? Komt het einde van 104-weken ziekte in zicht? Kreeg je een bepaald bedrag aangeboden dat je niet kon weigeren? En heeft je werkgever je onder druk gezet om je beter te melden en een beëindigingsovereenkomst te tekenen? Een op zichzelf rechtsgeldig tot stand gekomen beëindigingsovereenkomst kan worden vernietigd als er sprake is van een wilsgebrek. De wet kent vier wilsgebreken: bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden en dwaling. Neem contact met ons op, de arbeidsrechtjurist van Miss Legal kan beoordelen of er inderdaad sprake is van een wilsgebrek.

 

Wat doe je als je een beëindigingsovereenkomst krijgt?

Niet in paniek raken en zeker nog niet tekenen. Houd jezelf beschikbaar voor werk. Communiceer vanaf nu alleen nog maar per mail met je werkgever of HR-afdeling. Het is belangrijk dat je over je dossier beschikt. Dat dient op z’n minst te bestaan uit bescheiden van beoordelingsgesprekken en correspondentie met je werkgever. Want waarom wil je werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen? Aangezien de beëindigingsovereenkomst afspraken vastlegt tussen twee partijen, heb je alle vrijheid om daarover te onderhandelen voordat je tekent.

Wat kunnen wij voor je doen?

De arbeidsrechtjuristen van Miss Legal kunnen de vaststellingsovereenkomst controleren op valkuilen. Aangezien voor het behouden van WW-rechten de tekst van de vaststellingsovereenkomst bepalend is, kunnen wij deze voor je beoordelen. We kunnen je adviseren welke ontslagvergoeding redelijk is in jouw geval. Een arbeidsrechtjurist van Miss Legal kan ook namens jou betere voorwaarden onderhandelen. De kosten voor deze procedure worden veelal vergoed door jouw werkgever. Lees hier verder.

Actie

Wat kan Miss Legal voor je doen?


Heb jij als werknemer vragen over een arbeidskwestie?

Lees hier meer over je rechten en plichten als werknemer. Of boek via deze link een 30 minuten brainstormsessie met onze arbeidsrecht professional om antwoorden te krijgen op al je vragen. Een andere vraag? Neem contact met ons op om te kijken hoe we je kunnen helpen.

Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?