Teksten

Teksten kunnen worden beschermd door het auteursrecht, ook wel bekend als copyright, afgekort ©. Het gebruiken van het bekende copyright-teken is niet eens nodig om een tekst te beschermen.

Auteursrecht verkrijg je automatisch

Een tekst is ‘automatisch’ auteursrechtelijk beschermd. Althans, als de tekst nieuw/origineel is en er bij het maken van de tekst ‘creatieve keuzes’ zijn gemaakt. Zolang dat het geval is komt jouw tekst auteursrecht toe. Je hoeft dus niets te registreren.

Gebruik ©-teken als vermelding van auteursrecht

Tenzij het auteursrecht op een tekst is overgedragen, heeft de maker van een tekst in principe het auteursrecht op die tekst. De maker heeft het recht om de tekst publiceren en te kopiëren. Om te laten weten wie het auteursrecht op een tekst bezit, wordt in de praktijk vaak wél het copyright-teken gebruikt, met daarachter de auteursrechthebbende. Hierdoor worden anderen als het ware gewaarschuwd. Zij weten dat de tekst auteursrechtelijke beschermd is, en mogen de tekst niet overnemen. Tenzij ze toestemming hebben van de auteursrechthebbende natuurlijk.

Gebruik teksten van anderen

Als je toestemming hebt van de auteursrechthebbende, mag je zijn tekst wél gebruiken. Zorg dat je deze toestemming op schrift hebt, dan kan de auteursrechthebbende nooit achteraf zeggen dat je de tekst niet mocht gebruiken. Voor een dergelijke toestemming wordt soms een vergoeding betaald en contract opgesteld. Dit heet een licentie. Ook zal de auteursrechthebbende vaak willen dat de naam van de maker en de bron van de tekst bij het overgenomen werk worden vermeld.

Niet op alle teksten rust auteursrecht

Teksten zonder auteursrecht mag je dan ook gewoon overnemen. Het alfabet bijvoorbeeld, is geen originele tekst, en daarbij zijn door de schrijver ook geen creatieve keuzes gemaakt. Iemand die het alfabet op zijn blog heeft staan, kan dan ook niet tegen jou optreden als jij die blog overneemt. Ook de wet is niet auteursrechtelijk beschermd.

Uitzonderingen auteursrecht

Het auteursrecht kent uitzonderingen. Op sommige teksten rust auteursrecht, maar de tekst kan door de uitzonderingen toch – zonder toestemming – worden overgenomen. Zo mag je altijd citeren uit de tekst van een ander, mits het citaat niet de hele tekst bevat en je uiteraard de bron vermeldt. Ook mag je een tekst overnemen als je deze alleen voor jezelf gebruikt, en hiermee geen commerciële doeleinden hebt.

Schending van auteursrecht

Als iemand zonder toestemming jouw tekst kopieert en op zijn eigen website gebruikt, heb je als auteursrechthebbende het recht hier tegen op te treden.

Wanneer je ontdekt dat iemand zomaar jouw tekst heeft overgenomen, doe je er goed aan direct een printscreen te maken. Zo kun je later bewijzen wat je hebt gezien. Stel vervolgens een brief op waarin je:

  1. Constateert dat jouw tekst is overgenomen;
  2. Jij op die tekst het auteursrecht hebt;
  3. En er door de copycat inbreuk wordt gemaakt op jouw auteursrecht;
  4. Tenslotte vraag je copycat met de inbreuk te stoppen, of hiervoor voortaan een vergoeding te betalen (en een schadevergoeding voor de tijd dat de tekst al werd overgenomen);
  5. Geeft de copycat aan jouw verzoek geen gehoor, dat kun je een gespecialiseerde jurist van Miss Legal inschakelen.

Wil jij weten of jou teksten auteursrechtelijk beschermd zijn? Neem contact op met Miss Legal!

Foto's

Bij een mooie tekst hoort natuurlijk mooi beeld. Gelukkig staat het internet daar vol mee! Alleen mag je die afbeeldingen niet zo maar gebruiken. Ook niet als je de bron noemt…

Het grootste misverstand over copyright

Het is het grootste misverstand over auteursrecht (ook wel bekend als copyright): afbeeldingen mag je gebruiken, op voorwaarde dat je de bron erbij vermeld. Dat mag dus níet! Wanneer mag je afbeeldingen van internet wel gebruiken en waarom is het noemen van de bron niet genoeg?

Auteursrecht

Op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. In principe komt dit recht toe aan de maker van de afbeelding, bijvoorbeeld de fotograaf of de designer. Diegene heeft dan als enige het recht om de afbeelding te publiceren en te kopieeren. Een blogger die de afbeelding mooi vindt, mag deze dus niet gebruiken ter illustratie. Althans, niet zonder toestemming van de maker.

Toestemming

Wil je een afbeelding gebruiken bij je blog? Dan moet je formeel gezien toestemming vragen aan de maker. Wil je bijvoorbeeld een mooie foto van een andere blogger gebruiken? Stuur je collega-blogger dan even een mailtje met de vraag of jij de foto mag gebruiken. Waarschijnlijk mag dit gewoon, en heb jij het bewijs meteen op papier in je mailbox.

Bronvermelding

Veel bloggers bieden zelf al aan om de bron bij de foto te vermelden. Dit is immers wel zo aardig. Maar het is dus geen vrijbrief voor gebruik. Ook kan de blogger jou zelfs verplichten de bron (officieel trouwens naam van de maker plus bron) bij de afbeelding te vermelden. Makers hebben namelijk dit recht op grond van de Auteurswet.

Tip van Miss Legal

Op site als creativecommons.nl vind je beeld dat je (veelal) zonder toestemming mag gebruiken! Check wel even de voorwaarden wat betreft bronvermelding.

Muziek

Welke muziek mag jij voor jouw video’s gebruiken?

Muziek is auteursrechtelijk beschermd. Niemand mag dus zonder toestemming van de auteursgerechtigde die muziek openbaar maken of verveelvoudigen. Het gebruiken van muziek in een video valt hier ook onder. Je verveelvoudigt immers de muziek en maakt dit openbaar. Wil je toch muziek gebruiken? Dan zou je hiervoor toestemming kunnen vragen aan de auteursrechthebbende. Dit is echter vaak complex. Meestal is niet de artiest de auteursgerechtigde, maar zijn de rechten overgedragen aan grote muziekmaatschappijen. Geen doen dus.

Gelukkig zijn er ook andere oplossingen

Zo biedt YouTube een muziekbibliotheek aan met muziek die je wél mag gebruiken voor je video. Ook biedt YouTube geluidseffecten aan. Zo weet je zeker dat je veilig bezig bent, en loop je niet het risico dat YouTube je video offline haalt wegens auteursrechtinbreuk.

Creative Commons-licenties

Maar er is meer muziek die jij wél veilig kunt gebruiken in jouw video’s. Muziek met Creative Commons-licenties mag door iedereen worden verspreid, gedeeld en soms zelfs ook worden bewerkt. Bij dit soort muziek heeft de auteursrechthebbende bij voorbaat al gezegd dat zijn muziek mag worden gebruikt door anderen, door middel van een (Creative Commons-)licentie dus. Muziek met Creative Commons-licenties (of soortgelijke muziek) wordt vaak in de volksmond ‘rechtenvrije muziek’ genoemd. Dit klopt strict genomen niet. Op de muziek rust immers nog gewoon auteursrecht, alleen heeft de auteursrechthebbende bijvoorbaat al een licentie verleend aan degene die de muziek wil gebruiken. Je kunt ook zoeken op YouTube door een zoekterm in te typen, en daarachter ‘creative commons’: bijvoorbeeld ‘Taylor Swift,creative commons’. Vergeet niet een vinkje te zetten bij ‘commercieel gebruik’ als je direct of indirect geld hoopt te verdienen met het gebruik van de CC-video (of -afbeelding), bijvoorbeeld als je de video gebruik voor een promotiefilmpje van je bedrijfje. Trouwens, er bestaan ook afbeeldingen met Creative Commons-licenties. Zo kun je voortaan ook afbeeldingen naar hartelust op je website gebruiken!

 

Video

Video Embedden

Maak je geen eigen filmpje, maar wil je andermans video gebruiken op je blog of website? Dat mag, als je de video ’embed’. Dit kan met YouTube- of Vimeo-filmpjes heel gemakkelijk door op ‘share’ te drukken en vervolgens de ’embed-code’ te kopiëren en in de HTML van jouw blog/site te plakken op de plek waar je de video wilt hebben. Embedden is door de rechter aangemerkt als linken, en levert dus geen auteursrechtinbreuk op.

Samenwerken met freelancers

Stel, je betaalt een freelancer om een leuke blog voor jouw website te schrijven. Nadat je de blog op jouw website hebt geplaatst, besluit de blogger dat de blog het ook wel leuk zou doen op een andere website, bijvoorbeeld die van jouw concurrent. Mag dit? En kan je hier iets tegen doen?

Wie bezit het auteursrecht?

De vraag is of de geschreven blog auteursrechtelijk beschermd is, en wie die auteursrechten bezit. Volgens de Auteurswet is auteursrecht het ‘uitsluitend recht’ van de maker van een ‘werk’ om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Iets is een ‘werk’ als het origineel/nieuws is en er bij het maken van dat werk creatieve keuzes zijn gemaakt. Laten we zeggen dat op een blog dus auteursrecht ligt. Maar wie heeft dan het exclusieve recht die blog te publiceren of te kopiëren?

De maker heeft het auteursrecht, tenzij..

Zoals de wet al zegt heeft in principe de ‘maker’ auteursrecht. De schrijver, kunstenaar, fotograaf of blogger dus. De Auteurswet kent echter – natuurlijk – een paar uitzonderingen. Als een werkgever een werknemer de opdracht geeft een ‘werk’ te maken, krijgt de werkgever bijvoorbeeld de auteursrechten op het werk, en niet de werknemer (= feitelijke maker) zelf. Geldt dit ook bij freelancers?

Het auteursrecht van zelfstandigen

Freelance schrijvers hebben zelf het auteursrecht op hun teksten, ook als zij die tegen betaling en/of in opdracht hebben geschreven. De auteursrechten kunnen wel in licentie (met een contract) worden overgedragen aan de opdrachtgever, eventueel onder bepaalde (financiële) voorwaarden.

Het auteursrecht overdragen

Heb je niets met de freelance blogger afgesproken? Dan heeft de freelancer dus het auteursrecht op de blog en kan die de blog ook op andere media verspreiden. Om dit te voorkomen doe je er goed aan vooraf een contract op te stellen, waarbij de auteursrechten worden overgedragen, of je in ieder geval afspreekt dat de blogs niet op andere media mogen worden geplaatst.

Wie heeft auteursrecht op je website?

Stel je eens voor. Je websitebouwer stuurt jou een factuur waar je het niet mee eens bent. Je weigert te betalen. Vervolgens wijzigt hij de inlogcodes of haalt je website helemaal offline. De website is immers “van hem”, hij is de “auteursrechthebbende”. Wat houdt dat precies in en hoe kan je dit soort nare verrassingen voorkomen?

Zoals al hierboven uitgelegd, verkrijgt ook een websitebouwer automatisch het auteursrecht op jouw website als hierover niets is afgesproken.

 

Auteursrecht overdracht

Spreek daarom van te voren met de websitebouwer af dat hij/zij zijn/haar auteursrechten op alle onderdelen van te bouwen website aan jou overdraagt. Zet deze afspraken op schrift en omschrijf goed wat wordt overgedragen. Wil de websitebouwer per se geen auteursrechten overdragen? Dan kun je ook – met een licentieovereenkomst – afspreken dat de websitebouwer toestemming verleent bepaalde handelingen met betrekking tot de website te verrichten, die op grond van het auteursrecht zonder licentie verboden zouden zijn.  Spreek in ieder geval af dat je de website mag aanpassen qua ontwerp en teksten, en dat de licentie eeuwigdurend, niet onopzegbaar en onontbindbaar is.

Inbreuk op andermans auteursrecht door websitebouwer

Het kan voorkomen dat een websitebouwer bij het bouwen een ontwerp of afbeelding van een ander gebruikt, waardoor inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht. In principe is de websitehouder (jij dus) daar aansprakelijk voor. Spreek daarom ook af dat de websitebouwer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op andermans intellectuele eigendomsrechten. Doet hij dat wel, dan is hij zelf aansprakelijk.

Actie

Wat kan Miss Legal voor je doen?


Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?