Inhoud

Getagd in

Gezinnen in financiële problemen door de Belastingdienst

Ombudsman Reinier van Zutphen concludeert dat de Belastingdienst in 2014 ten onrechte de kinderopvangtoeslag bij 232 gezinnen heeft stopgezet. Dat deed de Belastingdienst omdat mogelijk misbruik werd gemaakt van de regeling.

Wat speelde er?

In 2014 besloot de Belastingdienst om de kinderopvangtoeslag 2014 van ongeveer 232 gezinnen te beëindigen per 1 september 2014. Dit betrof ouders die allen kinderopvang afnamen van hetzelfde gastouderbureau. De Belastingdienst had het vermoeden dat de ouders geen recht hadden op de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst deelde de stopzetting per brief mede en vroeg vervolgens de ouders om bewijsstukken aan te leveren.
Na beoordeling van de opgevraagde gegevens in augustus 2014 werd de beëindiging van de lopende kinderopvangtoeslag aan vrijwel alle vraagouders schriftelijk bevestigd.
In oktober en november 2014 werd in bijna alle gevallen ook de kinderopvangtoeslag over de eerste acht maanden van 2014 teruggevorderd evenals de toeslagen over de jaren 2012 en 2013.
Veel ouders kwamen volgens de ombudsman door de beëindiging van de lopende toeslag onder andere in grote financiële problemen: zij konden de opvangkosten niet meer betalen en bouwden -bij voortzetting van de kinderopvang- een schuld op bij het gastouderbureau of moesten zelf hun kinderen weer gaan opvangen. Ouders die probeerden om vanaf 1 september 2014 opnieuw kinderopvangtoeslag aan te vragen slaagden hier niet in.
In de periode na de beëindiging dienden de betrokken ouders 390 bezwaarschriften in.
Omdat de Belastingdienst in de beschikking niet had aangegeven welke bewijsstukken er ontbraken of onvoldoende/onjuist waren, was het moeilijk voor de ouders om hun bezwaar goed te motiveren. Bij de behandeling van de ingediende bezwaarschriften liep er grote achterstand op bij de Belastingdienst. De ouders van de bezwaarschriften ontvingen geen bericht over de vertragingen. Al die tijd ontvingen de ouders geen kinderopvangtoeslag meer en wisten zij niet waar zij aan toe waren.

Oordeel Nationale ombudsman

Volgens de Nationale ombudsman heeft de Belastingdienst bij de harde aanpak van ‘mogelijke misbruik’ onvoldoende rekening gehouden met de (financiële) gevolgen van de ouders.
De Belastingdienst heeft de ouders door de harde aanpak in een onmogelijke positie, grote financiële problemen en langdurige onzekerheid gebracht. De ombudsman is het eens met de Belastingdienst dat het noodzakelijk is dat misbruik opgespoord en bestreden moet worden en zeker noodzakelijk is, maar nu heeft de Belastingdienst voor een veel te rigoureuze aanpak gekozen. Dat moet bij toekomstige acties dus anders en in deze zaak verdienen de getroffen gezinnen compensatie.

Wat kan jij zelf als ouder doen?

Het is belangrijk dat jij je als ouder eerst goed laat informeren alvorens jij de kinderopvangtoeslag aanvraagt. Zorg dat je vanaf de eerste betaling van de Belastingdienst alle stukken, zoals de facturen, de contracten, de belastingbewijzen en het overzicht van de betaalde eigen bijdrage goed bewaart. Ook dien je naast de hierboven genoemde stukken de jaaropgaven goed te bewaren. Alle stukken dien je in ieder geval minimaal vijf jaren te bewaren. Doe ook altijd goed onderzoek naar het gastouderbureau en/of kinderdagopvang alvorens jij daarmee in zee gaat.
Ervaring van Miss Legal in de praktijk
Wij staan dagelijks tientallen ouders bij in conflicten met de Belastingdienst die veelal gaan over de uitbetaalde kinderdagopvangtoeslag. In zeker 90% van de gevallen blijkt dat de ouders hun administratie niet op orde hebben en desondanks gaan de ouders zonder juridische ondersteuning zelf de strijd aan met de Belastingdienst. Het resultaat is dat de ouders de strijd verliezen en wij 40% van de langslepende conflicten bij de rechtbank moeten uitvechten. Een gang naar de rechtbank had voorkomen kunnen worden als de ouders tijdig juridisch advies hadden ingewonnen.

Tips van Miss Legal

  • Vordert de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug?
  • Informeer altijd bij de Belastingdienst naar de reden;
  • Win altijd vooraf juridisch advies in bij een fiscaal jurist of een advocaat, dus niet bij een boekhouder of accountant;
  • Controleer altijd goed de gegevens voordat je deze naar de Belastingdienst stuurt (zorg bijvoorbeeld dat de facturen overeenkomen met de jaaropgaven en de contracten);
  • Bij twijfel over de inhoud van de stukken, schakel direct een fiscaal jurist of een advocaat in, wanneer de Belastingdienst het bezwaarschrift volgt, dan vergoeden zij jouw juridische kosten
  • Stuur alle stukken aangetekend op;
  • Vraag altijd om een ontvangstbevestiging.

Mocht je naar aanleiding van de blog vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten over toeslagen? Bekijk hier onze video!

Share
Auteur

Miss Legal is je beste vriendin in juridische zaken.
Meer artikelen
Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?